محیط های خلق فیلم و انیمیشن

22 Nov

Animation Master

 

Animation Master  نرم افزاری برای ساخت انیمیسن سه بعدی است که توسط شرکت نرم افزاری.Hash Inc ارائه گردیده است و در آن ابزارهایی برای مدلسازی، اسکلت بندی، متحرک سازی، تکسچرینگ، نورپردازی و رندرینگ وجود دارد.

اختصاصا این نرم افزار برای مدلسازی و متحرک سازی Spline Mesh Modeling نوشته شده که می توان از این تکنولوژی به نام Patch-based Modeling یاد کرد. توجه داشته باشید که این سیستم در واقع متفاوت با سیستم NURBS می باشد. در Patch-based Modeling سطوح از تقاطع چند Spline شکل گرفته و تشکیل می شوند.

سیستم معمول در سطوح Patch وجود 4ضلعی هایی است که سطح مورد نظر را تشکیل می دهند و در نرم افزار های معمول و معروف مدلسازی از بوجود آمدن چند ضلعی های غیر از 4 جلوگیری میکنند زیرا در کار...